For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.12.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.10.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 14.12.2000 Valabil până la 31.12.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2001 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1499
(21)Numarul depozitului99-0030
(22)Data depozitului1998.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI ŞI EXPEDIŢII "C.F.M.-EXPEDIŢIE", MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SECŢIA MOLDOVENEASCĂ A ACADEMIEI INGINEREŞTI INTERNAŢIONALE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAFRONOV Ion, MD; FATEEV Vladislav, MD; ŢURCAN Ilie, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI ŞI EXPEDIŢII "C.F.M.-EXPEDIŢIE", MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SECŢIA MOLDOVENEASCĂ A ACADEMIEI INGINEREŞTI INTERNAŢIONALE, MD;
(54)Titlul inventiei Vibrator electromagnetic cu două coordonate
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 33/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2001.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.14
 Data decăderii din drepturi2000.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0030