For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1437
(21)Numarul depozitului99-0032
(22)Data depozitului1998.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.01.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI ŞI EXPEDIŢII "C.F.M.-EXPEDIŢIE", MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SECŢIA MOLDOVENEASCĂ A ACADEMIEI INGINEREŞTI INTERNAŢIONALE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAFRONOV Ion, MD; FATEEV Vladislav, MD; ŢURCAN Ilie, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI ŞI EXPEDIŢII "C.F.M.-EXPEDIŢIE", MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SECŢIA MOLDOVENEASCĂ A ACADEMIEI INGINEREŞTI INTERNAŢIONALE, MD;
(54)Titlul inventiei Transformator cu disipaţie înaltă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01F 29/10 (2006.01); H01F 30/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.03.31
(47)Data eliberării brevetului2000.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.29
 Data decăderii din drepturi2000.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0032