For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.01.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.12.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 27.01.2001 Valabil până la 28.02.2001 Eliberarea brevetului (G2) 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1462
(21)Numarul depozitului99-0042
(22)Data depozitului1999.01.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.01.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOREŢCHI Liuba, MD; CHINTEA Pavel, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; GOREANU Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de protecţie a soiei contra atacului putregaiului de rădăcină fuzariotic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.01.27
 Data decăderii din drepturi2001.01.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0042