For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1301
(21)Numarul depozitului99-0056
(22)Data depozitului1999.02.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHICU Boris, MD; ABASCIN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru distribuirea pneumatică a materialului pulverulent în câteva direcţii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 15/04 (2006.01); B65G 53/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.05
 Data decăderii din drepturi2000.02.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3681446/30-11, 1983.11.30, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1289767, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0056