For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.02.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.05.1999 Examinarea preliminară 31.08.1999 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2000 Eliberarea brevetului (C2) 05.02.2000 Valabil până la 29.02.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1299
(21)Numarul depozitului99-0058
(22)Data depozitului1999.02.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJIGHIN Alexandr, MD; ABASCIN Alexandru, MD; CHICU Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru dispersarea materialului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B64D 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.05
 Data decăderii din drepturi2000.02.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4822328/15, 1990.03.20, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1794428, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0058