For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.02.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.2000 Publicarea cererii (A) 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (B2) 28.06.2001 Examinarea de fond 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (C2) 11.02.2009 Valabil până la 31.08.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1565
(21)Numarul depozitului99-0061
(22)Data depozitului1999.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; GAINA Anton, MD; BALABAN Nicolae, MD; RAICOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru tăierea grăunţelor de pe ştiuleţii de porumb în faza coacerii de lapte
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.02.11
 Data decăderii din drepturi2009.02.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.08.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:12051, 2007.11.15
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL AL ASOCIAŢIEI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Nr. şi data deciziei:3670, 2008.04.11
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0061