For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1618
(21)Numarul depozitului99-0086
(22)Data depozitului1999.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; REZNIC Ala, MD; BARCARI Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de neutralizare a deşeurilor obţinute ca rezultat al demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de potasiu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12F 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.02.26
 Data decăderii din drepturi2002.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0086