For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1500
(21)Numarul depozitului99-0089
(22)Data depozitului1999.03.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; TOMA Simion, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD; HAREA Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a mărului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 7/00 (2006.01); A01N 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.07.31
(47)Data eliberării brevetului2001.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.03.11
 Data decăderii din drepturi2001.03.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0089