For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.03.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 01.12.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2000 Eliberarea brevetului (G2) 16.03.2005 Valabil până la 31.08.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1352
(21)Numarul depozitului99-0091
(22)Data depozitului1999.03.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; DUDNICENCO Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină a algei verzi Haematococcus pluvialis Flotow utilizată ca sursă de astaxantin
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12P 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.11.30
(47)Data eliberării brevetului2000.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.03.16
 Data decăderii din drepturi2005.03.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0091