For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.09.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2001 Eliberarea brevetului (G2) 18.03.2005 Valabil până la 31.08.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.03.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1513
(21)Numarul depozitului99-0093
(22)Data depozitului1999.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOVA Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOLEACOV Mihail, MD; POLEACOV Nina, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie energetică eoliană
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 3/04 (2006.01); F03D 9/00 (2006.01); F03D 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.07.31
(47)Data eliberării brevetului2001.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.03.18
 Data decăderii din drepturi2005.03.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0093