For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1582
(21)Numarul depozitului99-0096
(22)Data depozitului1999.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatolii, MD; POBEDINSKI Victor, MD; STARUŞ Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(54)Titlul inventiei Mamelon artificial de uger
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01J 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.03.17
 Data decăderii din drepturi2010.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0096