For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1602
(21)Numarul depozitului99-0105
(22)Data depozitului1999.03.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; STARUŞ Igor, MD; GHIRFANOV Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(54)Titlul inventiei Lampă luminescentă compactă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01J 61/30 (2006.01); H01J 61/56 (2006.01); H01J 61/72 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.30
 Data decăderii din drepturi2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0105