For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.03.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.04.1999 Examinarea preliminară 30.04.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2001 Eliberarea brevetului (G2) 25.03.2002 Valabil până la 25.10.2002 Examinarea de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1658
(21)Numarul depozitului99-0118
(22)Data depozitului1999.03.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI ŞI EXPEDIŢII "C.F.M.-EXPEDIŢIE", MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SECŢIA MOLDOVENEASCĂ A ACADEMIEI INGINEREŞTI INTERNAŢIONALE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAFRONOV Ion, MD; FATEEV Vladislav, MD; ŢURCAN Ilie, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TERZI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI ŞI EXPEDIŢII "C.F.M.-EXPEDIŢIE", MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; SECŢIA MOLDOVENEASCĂ A ACADEMIEI INGINEREŞTI INTERNAŢIONALE, MD;
(54)Titlul inventiei Schemă de legare a două sarcini trifazice cu un transformator trifazic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 3/00 (2006.01); H02J 3/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.03.25
 Data decăderii din drepturi2002.03.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0118