For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.04.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.04.1999 Examinarea preliminară 08.02.2000 Examinarea de fond 31.01.2001 Publicarea cererii (A) 28.02.2001 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.08.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2001 Eliberarea brevetului (C2) 06.04.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1621
(21)Numarul depozitului99-0122
(22)Data depozitului1999.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.04.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiARSENE Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARSENE Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiARSENE Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Motor eolian carusel
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/00 (2006.01); F03D 5/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.04.06
 Data decăderii din drepturi2004.04.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0122