For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.03.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.05.1999 Examinarea preliminară 04.10.1999 Examinarea de fond 30.06.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2001 Eliberarea brevetului (G2) 17.03.2006 Valabil până la 31.05.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1495
(21)Numarul depozitului99-0125
(22)Data depozitului1999.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.03.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBABII Sergiu, MD; GUŢU Victor, MD; OLARU Constantin, MD; FROLOVA Janna, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBABII Sergiu, MD; GUŢU Victor, MD; OLARU Constantin, MD; FROLOVA Janna, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBABII Sergiu, MD; GUŢU Victor, MD; OLARU Constantin, MD; FROLOVA Janna, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a distilatului de vin pentru brandy
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2001.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.03.17
 Data decăderii din drepturi2006.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0125