For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.04.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.07.1999 Examinarea preliminară 31.12.2000 Publicarea cererii (A) 31.10.2001 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.03.2002 Eliberarea brevetului (G2) 30.04.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 25.10.2002 Examinarea de fond 08.04.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 08.04.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1760
(21)Numarul depozitului99-0127
(22)Data depozitului1999.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.09.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; SALEH Riad, JO; MATVEEVICI Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de epurare a apelor naturale de fluor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.10.31
(47)Data eliberării brevetului2002.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.04.08
 Data decăderii din drepturi2004.04.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0127