For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1516
(21)Numarul depozitului99-0132
(22)Data depozitului1999.04.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.04.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD; BRÂNZARI Vladimir, MD; VIERU Tatiana, MD; MANOLE Mihail, MD; CANŢER Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(54)Titlul inventiei Fotoreceptor de radiaţie ultravioletă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.07.31
(47)Data eliberării brevetului2001.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.04.21
 Data decăderii din drepturi2001.04.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0132