For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.04.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.05.1999 Examinarea preliminară 23.12.1999 Examinarea de fond 31.07.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2001 Eliberarea brevetului (G2) 21.04.2001 Valabil până la 17.09.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 21.04.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1516
(21)Numarul depozitului99-0132
(22)Data depozitului1999.04.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.04.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD; BRÂNZARI Vladimir, MD; VIERU Tatiana, MD; MANOLE Mihail, MD; CANŢER Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(54)Titlul inventiei Fotoreceptor de radiaţie ultravioletă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.07.31
(47)Data eliberării brevetului2001.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.04.21
 Data decăderii din drepturi2001.04.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0132