For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.05.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.06.1999 Examinarea preliminară 14.02.2000 Examinarea de fond 30.06.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2001 Eliberarea brevetului (G2) 24.05.2001 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1497
(21)Numarul depozitului99-0153
(22)Data depozitului1999.05.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSIMAŞCHEVICI Alexei, MD; ŢIULEANU Ion, MD; SPRINCEAN Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Celulă solară fotoelectrochimică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01G 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2001.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.24
 Data decăderii din drepturi2001.05.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0153