For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.06.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.07.1999 Examinarea preliminară 11.10.1999 Examinarea de fond 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (C2) 04.06.2006 Valabil până la 30.09.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1574
(21)Numarul depozitului99-0187
(22)Data depozitului1999.06.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.06.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞEPELI Felix, MD; VALICA Vladimir, MD; TABAN Tatiana, MD; KRIMER Miron, MD; ŞEPELI Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD;
(54)Titlul inventiei Săruri de alchilamoniu ale acidului N,N1-malonil-bis-p-aminobenzoic, procedeu de obţinere şi utilizarea lor în calitate de remediu hipotensiv şi antiaritmic
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/365 (2006.01); A61K 31/44 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); A61P 31/18 (2006.01); C07C 13/20 (2006.01); C07C 309/32 (2006.01); C07C 335/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.04
 Data decăderii din drepturi2006.06.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0187