For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.07.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.07.1999 Examinarea preliminară 25.07.2000 Examinarea de fond 31.08.2001 Publicarea cererii (A) 31.12.2001 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.06.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2002 Eliberarea brevetului (G2) 05.07.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 05.07.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1804
(21)Numarul depozitului99-0190
(22)Data depozitului1999.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.07.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; LOBCENCO Aglaia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; LOBCENCO Aglaia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; LOBCENCO Aglaia, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de pronosticare a rezultatelor tratamentului chirurgical al glaucomului primar cu unghi deschis
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.12.31
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.07.05
 Data decăderii din drepturi2004.07.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0190