For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1804
(21)Numarul depozitului99-0190
(22)Data depozitului1999.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.07.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; LOBCENCO Aglaia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; LOBCENCO Aglaia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiJUCOVSCHI Constantin, MD; LOBCENCO Aglaia, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de pronosticare a rezultatelor tratamentului chirurgical al glaucomului primar cu unghi deschis
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.12.31
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.07.05
 Data decăderii din drepturi2004.07.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0190