For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1853
(21)Numarul depozitului99-0198
(22)Data depozitului1999.07.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.08.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIMOŞCO Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Preparat microbian eubiotic pentru profilaxia şi tratamentul disbacteriozei intestinale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/74 (2006.01); A61P 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.02.28
(47)Data eliberării brevetului2002.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, GHIŢU Irina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.07.14
 Data decăderii din drepturi2001.07.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0198