For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.07.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.09.1999 Examinarea preliminară 04.07.2000 Examinarea de fond 31.05.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2001 Eliberarea brevetului (G2) 26.07.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 26.07.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1661
(21)Numarul depozitului99-0206
(22)Data depozitului1999.07.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.07.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROZ Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de preparare a autotransplantului din os
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61F 2/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.07.26
 Data decăderii din drepturi2004.07.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0206