For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.07.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.10.1999 Examinarea preliminară 04.07.2000 Examinarea de fond 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2001 Eliberarea brevetului (G2) 28.07.2003 Valabil până la 31.08.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1577
(21)Numarul depozitului99-0207
(22)Data depozitului1999.07.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.09.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDANILIUC Serghei, MD; GAŞIN Petru, MD; DANILIUC Oxana, MD; VIDRAŞCU Florin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Helioinstalaţie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.07.28
 Data decăderii din drepturi2003.07.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0207