For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.07.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.09.1999 Examinarea preliminară 11.01.2000 Examinarea de fond 30.04.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2001 Eliberarea brevetului (G2) 20.07.2005 Valabil până la 31.10.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1643
(21)Numarul depozitului99-0210
(22)Data depozitului1999.07.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a desertului de prune conservat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.07.20
 Data decăderii din drepturi2005.07.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0210