For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1666
(21)Numarul depozitului99-0236
(22)Data depozitului1999.09.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.03.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMILIGROM Moisei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMILIGROM Moisei, MD; MILIGROM Natan, MD; ABRAMOV Arsenii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMILIGROM Moisei, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru agrement
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A63G 7/00 (2006.01); A63G 25/00 (2006.01); A63G 31/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.13
 Data decăderii din drepturi2006.09.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0236