For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1491
(21)Numarul depozitului99-0240
(22)Data depozitului1999.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.07.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CRUDU Valeriu, MD; CIUMACOV Iurie, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; ANTOSYAK Boris, MD; SAMUSI Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Produse ale condensării tris(hidroximetil)aminometanului cu aldehidă salicilică şi substituenţii ei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/055 (2006.01); A61K 31/06 (2006.01); A61K 31/655 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07C 215/10 (2006.01); C07C 215/46 (2006.01); C07C 249/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.09.30
 Data decăderii din drepturi2001.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0240