For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.03.2000 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2000 Eliberarea brevetului (G2) 31.12.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2001 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 30.09.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1491
(21)Numarul depozitului99-0240
(22)Data depozitului1999.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.07.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CRUDU Valeriu, MD; CIUMACOV Iurie, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; ANTOSYAK Boris, MD; SAMUSI Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Produse ale condensării tris(hidroximetil)aminometanului cu aldehidă salicilică şi substituenţii ei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/055 (2006.01); A61K 31/06 (2006.01); A61K 31/655 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07C 215/10 (2006.01); C07C 215/46 (2006.01); C07C 249/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.09.30
 Data decăderii din drepturi2001.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0240