For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1601
(21)Numarul depozitului99-0251
(22)Data depozitului1999.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.10.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; STARUŞ Igor, MD; GHIRFANOV Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI" S.A., MD;
(54)Titlul inventiei Întrerupător cu tastă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01H 21/02 (2006.01); H01H 23/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.19
 Data decăderii din drepturi2006.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0251