For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.11.1999 Examinarea preliminară 09.03.2000 Examinarea de fond 31.01.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2001 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1579
(21)Numarul depozitului99-0253
(22)Data depozitului1999.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.10.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; TOMA Simion, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; ALUCHI Nicolae, MD; BRÎNZA Lilia, MD; VRABIE Valeria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a rezistenţei plantelor la secetă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); A01H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.10.25
 Data decăderii din drepturi1999.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0253