For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.11.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.01.2001 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2001 Publicarea cererii (A) 31.03.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2002 Eliberarea brevetului (G2) 01.11.2009 Valabil până la 31.07.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1875
(21)Numarul depozitului99-0258
(22)Data depozitului1999.11.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; STOVBUN Sergiu, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; ANDRIUŢĂ Constantin, MD; DIATIŞIN Victor, MD; CHINTEA Pavel, MD; MAGDEI Mihai, MD; DIUG Eugen, MD; VALICA Vladimir, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al hepatitei virale acute B
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/7028 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.03.31
(47)Data eliberării brevetului2002.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.11.01
 Data decăderii din drepturi2009.11.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0258