For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1875
(21)Numarul depozitului99-0258
(22)Data depozitului1999.11.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.12.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; STOVBUN Sergiu, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; ANDRIUŢĂ Constantin, MD; DIATIŞIN Victor, MD; CHINTEA Pavel, MD; MAGDEI Mihai, MD; DIUG Eugen, MD; VALICA Vladimir, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al hepatitei virale acute B
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/7028 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.03.31
(47)Data eliberării brevetului2002.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.11.01
 Data decăderii din drepturi2009.11.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0258