For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 20.12.1999 Examinarea preliminară 28.02.2000 Examinarea de fond 31.07.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2001 Eliberarea brevetului (G2) 23.11.2005 Valabil până la 31.01.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 13.11.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1510
(21)Numarul depozitului99-0264
(22)Data depozitului1999.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.11.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a băuturii tari maturate de tip brandy
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 3/00 (2006.01); C12G 3/06 (2006.01); C12H 1/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.07.31
(47)Data eliberării brevetului2001.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.11.23
 Data decăderii din drepturi2005.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0264