For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.12.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.12.1999 Examinarea preliminară 26.05.2000 Examinarea de fond 30.04.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2001 Eliberarea brevetului (G2) 06.12.2002 Valabil până la 31.12.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 06.12.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1650
(21)Numarul depozitului99-0270
(22)Data depozitului1999.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.11.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; BÂRCĂ Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei 3,5-Dibromsalicilidentiosemicarbazidopiridincupru care manifestă activitate antistafilococică şi antistreptococică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.12.06
 Data decăderii din drepturi2002.12.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0270