For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.12.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.12.1999 Examinarea preliminară 31.08.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2001 Eliberarea brevetului (G2) 15.05.2001 Examinarea de fond 10.12.2002 Valabil până la 31.12.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 10.12.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1520
(21)Numarul depozitului99-0278
(22)Data depozitului1999.12.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTOPOR Boris, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTOPOR Boris, MD; MANIUC Mihail, MD; BURACOVSCHI Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTOPOR Boris, MD;
(54)Titlul inventiei Transplant şi metodă de plastie a septului nazal
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.08.31
(47)Data eliberării brevetului2001.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.12.10
 Data decăderii din drepturi2002.12.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0278