For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.12.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.12.1999 Examinarea preliminară 25.09.2000 Examinarea de fond 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (G2) 17.12.2001 Valabil până la 30.11.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1569
(21)Numarul depozitului99-0283
(22)Data depozitului1999.12.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.08.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJOVMIR Vasile, MD; GOLDOBENCO Ghenrih, RU; STANISLAV Anastasia, MD; MACHIDON Vitalie, MD; STERPU Marta, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al cancerului mamar în perioada preoperatorie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 5/10 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.12.17
 Data decăderii din drepturi2001.12.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0283