For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1705
(21)Numarul depozitului99-0284
(22)Data depozitului1999.10.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMIHAILIUC Alexei, MD; GHITLEVICI Arcadii, MD; BOBANOVA Janna, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a anodului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 11/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.07.31
(47)Data eliberării brevetului2002.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.10.08
 Data decăderii din drepturi2004.10.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0284