For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.11.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.12.1999 Examinarea preliminară 14.08.2000 Examinarea de fond 31.03.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2001 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.2002 Valabil până la 31.12.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 30.11.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1636
(21)Numarul depozitului99-0285
(22)Data depozitului1999.11.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; SALEH Riad, JO; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de dezinfectare a apei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/32 (2006.01); C02F 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.03.31
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.11.30
 Data decăderii din drepturi2002.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0285