For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.12.1999 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.01.2000 Examinarea preliminara 11.04.2000 Examinarea de fond 28.02.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2001 Eliberarea brevetului (G2) 20.12.2001 Valabil pana la 17.09.2003 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1603
(21)Numarul depozituluia 2000 0004
(22)Data depozitului1999.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUCĂTARU Petru, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a viţei de vie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2001
F1, BOPI 02/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01); A01N 37/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.12.20
 Data decăderii din drepturi2001.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200004