For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.01.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.2000 Examinarea preliminară 06.11.2000 Examinarea de fond 30.11.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2001 Eliberarea brevetului (G2) 19.01.2007 Valabil până la 31.03.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1555
(21)Numarul depozituluia 2000 0014
(22)Data depozitului2000.01.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMACARI Artur, MD; CIUMAC Jorj, MD; TATAROV Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACARI Artur, MD; CIUMAC Jorj, MD; TATAROV Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMACARI Artur, MD; CIUMAC Jorj, MD; TATAROV Pavel, MD;
(54)Titlul inventiei Sos de prune
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/39 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.11.30
(47)Data eliberării brevetului2001.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.19
 Data decăderii din drepturi2007.01.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200014