For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1485
(21)Numarul depozituluia 2000 0023
(22)Data depozitului2000.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.01.2000
(71)SolicitantPETROV Andrei, MD;
(72)InventatorPETROV Andrei, MD;
(73)TitularPETROV Andrei, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de preparare a imunomodulatorului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 37/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up