For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.12.1999 Examinarea preliminara 31.01.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.03.2000 Examinarea de fond 30.06.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2001 Eliberarea brevetului (G2) 31.01.2018 Valabil pana la 31.08.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1485
(21)Numarul depozituluia 2000 0023
(22)Data depozitului2000.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPETROV Andrei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETROV Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPETROV Andrei, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a imunomodulatorului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2001
F1, BOPI 06/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 37/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2001.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.31
 Data decăderii din drepturi2018.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200023