For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.01.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.03.2000 Examinarea de fond 31.05.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2001 Eliberarea brevetului (G2) 14.01.2006 Valabil pana la 30.04.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1471
(21)Numarul depozituluia 2000 0026
(22)Data depozitului2000.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Vasile, MD; TIMCO Grigore, MD; CASIAN Igor, MD; CASIAN Ana, MD; CHEPTANARU Zinaida, MD; VALICA Vladimir, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD; GHICAVÎI Victor, MD; PRISACARI Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" SRL, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu medicamentos antibacterian şi antimicotic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2001
F1, BOPI 05/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/12 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.01.14
 Data decăderii din drepturi2006.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200026