For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.02.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.07.2000 Examinarea de fond 31.01.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2001 Eliberarea brevetului (G2) 09.02.2003 Valabil pana la 31.12.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1584
(21)Numarul depozituluia 2000 0029
(22)Data depozitului2000.02.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.02.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTOPOR Boris, MD; ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; TCACENCU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Transplant şi metodă de plastie a faringelui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.02.09
 Data decăderii din drepturi2003.02.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200029