For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.02.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2001 Examinarea de fond 30.09.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2002 Eliberarea brevetului (G2) 17.02.2005 Valabil pana la 31.07.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1742
(21)Numarul depozituluia 2000 0037
(22)Data depozitului2000.02.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.02.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54)Titlul inventieiButelie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2002
F1, BOPI 09/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.09.30
(47)Data eliberării brevetului2002.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.02.17
 Data decăderii din drepturi2005.02.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200037