For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.02.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 07.11.2000 Examinarea de fond 31.08.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2002 Valabil până la 28.02.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2002 Eliberarea brevetului (G2) 31.12.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.02.2020 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1712
(21)Numarul depozituluia 2000 0041
(22)Data depozitului2000.02.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.03.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROZ Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament chirurgical al deformaţii posttraumatice de varus a porţiunii distale a humerusului la copii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/58 (2006.01); A61B 17/60 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.08.31
(47)Data eliberării brevetului2002.03.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.02.28
 Data decăderii din drepturi2002.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200041