For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.03.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.03.2000 Examinarea preliminara 18.12.2000 Examinarea de fond 30.06.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2001 Eliberarea brevetului (G2) 02.03.2006 Valabil pana la 31.05.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1683
(21)Numarul depozituluia 2000 0045
(22)Data depozitului2000.03.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.03.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRU COOPERATIST INTERDEPARTAMENTAL ŞTIINŢIFIC DE PRODUCERE, "MATERIALOVEDENIE", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiISTRU Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRU COOPERATIST INTERDEPARTAMENTAL ŞTIINŢIFIC DE PRODUCERE, "MATERIALOVEDENIE", MD;
(54)Titlul inventieiMalaxor cu acţiune continuă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2002
F1, BOPI 06/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01F 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.06.30
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondMELNIC Diana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.03.02
 Data decăderii din drepturi2006.03.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200045