For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2000 Examinarea de fond 31.10.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2002 Eliberarea brevetului (G2) 15.03.2007 Valabil pana la 31.05.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1752
(21)Numarul depozituluia 2000 0050
(22)Data depozitului2000.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.03.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE "Nicolae DIMO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Alexandru, MD; SIURIS Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE "Nicolae DIMO", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de ameliorare a solurilor sărăturate
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2002
F1, BOPI 10/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 79/02 (2006.01); E02B 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.10.31
(47)Data eliberării brevetului2002.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.15
 Data decăderii din drepturi2007.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200050