For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2750
(21)Numarul depozituluia 2000 0054
(22)Data depozitului2000.03.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMOROIANU Gheorghe, MD; ANTONOVICI Anatol, MD; MUDREAC Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROIANU Gheorghe, MD; ANTONOVICI Anatol, MD; MUDREAC Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMOROIANU Gheorghe, MD; ANTONOVICI Anatol, MD; MUDREAC Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Dozator cu piston pentru lichid
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01F 11/00 (2006.01); G01F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.03.24
 Data decăderii din drepturi2006.03.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200054