For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.03.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.2001 Publicarea cererii (A) 01.12.2004 Examinarea de fond 30.04.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.10.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 24.03.2006 Valabil până la 31.08.2006 Eliberarea brevetului (C2) 31.05.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 24.03.2020 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2750
(21)Numarul depozituluia 2000 0054
(22)Data depozitului2000.03.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMOROIANU Gheorghe, MD; ANTONOVICI Anatol, MD; MUDREAC Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROIANU Gheorghe, MD; ANTONOVICI Anatol, MD; MUDREAC Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMOROIANU Gheorghe, MD; ANTONOVICI Anatol, MD; MUDREAC Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Dozator cu piston pentru lichid
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01F 11/00 (2006.01); G01F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.03.24
 Data decăderii din drepturi2006.03.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200054