For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.03.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.07.2000 Examinarea de fond 28.02.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2001 Eliberarea brevetului (G2) 28.03.2009 Valabil pana la 30.09.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1619
(21)Numarul depozituluia 2000 0056
(22)Data depozitului2000.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.03.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBABII Sergiu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBABII Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBABII Sergiu, MD;
(54)Titlul inventieiRachiu special
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2001
F1, BOPI 02/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.28
 Data decăderii din drepturi2009.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200056