For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.04.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.04.2000 Examinarea preliminară 15.01.2001 Examinarea de fond 30.11.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2002 Eliberarea brevetului (G2) 13.04.2003 Valabil până la 30.09.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1775
(21)Numarul depozituluia 2000 0066
(22)Data depozitului2000.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.04.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
(54)Titlul inventiei Suc de fructe şi legume cu miez
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.04.13
 Data decăderii din drepturi2003.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.03.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200066