For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.04.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2001 Examinarea de fond 30.06.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2001 Eliberarea brevetului (G2) 19.04.2003 Valabil pana la 30.09.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1677
(21)Numarul depozituluia 2000 0073
(22)Data depozitului2000.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŢVEATCOV Vasile, MD; VASILACHI Larisa, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a sucului cupajat de mere şi măceş
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2002
F1, BOPI 06/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.06.30
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.04.19
 Data decăderii din drepturi2003.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200073