For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.04.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.05.2000 Examinarea preliminara 04.10.2000 Examinarea de fond 31.03.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2001 Eliberarea brevetului (G2) 26.04.2006 Valabil pana la 31.08.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1629
(21)Numarul depozituluia 2000 0079
(22)Data depozitului2000.04.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.04.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; CIGRINA Lilea, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de prevenire a salmonelozei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); A61K 33/44 (2006.01); A61P 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.26
 Data decăderii din drepturi2006.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200079