For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.04.2000 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.05.2000 Examinarea preliminară 01.06.2001 Examinarea de fond 31.10.2001 Publicarea cererii (A) 31.12.2002 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.06.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2003 Eliberarea brevetului (G2) 28.04.2006 Valabil până la 31.08.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2048
(21)Numarul depozituluia 2000 0081
(22)Data depozitului2000.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; NICOLAEVA Diana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; NICOLAEVA Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; NICOLAEVA Diana, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a prunelor marinate
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/00 (2006.01); A23B 7/10 (2006.01); A23L 1/218 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, COZMA Valeriu, BANTAŞ Valentina, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.28
 Data decăderii din drepturi2006.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200081